Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

---- Essay

  • Submitted by: aprlchrstl
  • on June 8, 2015
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 1,319 words

Open Document

Below is an essay on "----" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Ang Talangkang Nakaharap Lumakad
(pabula)
Jayson Alvar Cruz
Usap-usapan sa baryo Talangkukay ang kakaibang pag-iisip at ikinikilios ni Mokong Talangka. Hindi siya palakibo at madalas na hindi nakikihalubilo sa 
iba pang talangka sa kanilang baryo. Madalas lamang siyang natatanawan sa kaniyang bintana na nagbabasa, umiinom ng kape at nagsusulat. Minsan, isang batang talangka ang nagkainteres na usyosohin kung ano ang ginagawa ni Mokong Talangka. Mula sa maliit na butas sa dingding ng 
bahay ni Mokong Talangka ay sumilip ang batang talangka. Laking pagtataka ng batang talangka nang marinig niyang tila may kausap si Mokong Talangka.
Batid ng lahat sa baryong iyon na mag-isa na lamang sa buhay si Mokong Talangka. Ang pagtatakang ito ng batang talangka ay napalitan ng pagkatulala at pagkagulat sapagkat ang kausap ni Mokong ay ang mismo nitong sarili habang nakaharap sa salamin. At ang lalong ikinagimbal ng batang talangka ay nang makita nito ang kakaibang paglakad ni Mokong Talangka, paharap na katulad ng ibang hayop at hindi patagilid kagaya ng ibang talangka sa kanilang baryo.
Umugong ang bulung-bulungan sa baryo Talangkukay matapos na ipagkalat ito ng batang talangka. Nagtaasan ang kilay ng mga purok lider na talangka sa baryo. Nagtawanan naman ang mga istambay na talangka sa kakaibang paraan ng paglakad ni Mokong Talangka.
“Nababaliw na siguro si Mokong, palibhasa’y hindi sumasali sa mga usap-usapan dito sa ating baryo. Parati lamang kaharap ang kaniyang mga aklat,” wika ng isa sa mga purok lider na nasa umpukan.
“Kaawa-awang nilalang, maagang pinanawan ng bait,” pambubuska ng isa pang talangka.
Laking gulat ng mga talangka sa umpukan nang makitang nagbukas ng pinto si Mokong Talangka. Tila patungo ito sa kanilang kinaroroonan. Nagulat ang karamihan nang makitang paharap nga na maglakad si Mokong at hindi patagilid.
“Ako ba ang pinag-uusapan ninyo?” Tanong ni Mokong sa mga naroong lider talangka sa kanilang baryo.
“ Oo! Eh ano naman sa iyo ngayon kung...

Show More


  • Submitted by: aprlchrstl
  • on June 8, 2015
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 1,319 words
  • Views: 303
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"----". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/--746023.html>

APA Citation

----. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/--746023.html