Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

00008 Essay

  • Submitted by: matics
  • on December 10, 2014
  • Category: English
  • Length: 639 words

Open Document

Below is an essay on "00008" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

2 health
Addiction (n) :   nghiện
Allergy (n): dị ứng
Serious : nghiêm trọng , nguy hiểm
Cancer (n) : ung thư
Dehydration : thiếu nước
Disease (n): căn bệnh
Infection (n): nhiễm trùng
Obesity : béo phì
Stroke (n): đột quỵ
Administer (v): quản lý ,cung cấp,trông nom
Admit (v) : nhận vào , thừa nhận
Diagnose (v): chuẩn đoán
Discharge (v): miễn dịch
Examine (v): kiểm tra,khám xét


3 Education
Archaeology: khảo cổ học
Astronomy : thiên văn học
Economics : kinh tế
Geology: địa chất
Linguistics: ngôn ngữ học
Psychology : tâm lý học
Behavior : hành vi, cư xử
Investigate : điều tra, nghiên cứu
Evidence : bằng chứ , chứ cứ
Sociology (n): xã hội học
Analyse (v) phan tích, nghiên cứu
Claim (v) xin ,tuyên bố ,khướu nại
Define (v) : xác định ,định nghĩa
Evaluate (v) đánh giá , phỏng đoán
Hypothesis (n) giả thiết
Theory (n) :lý thuyết
Philosophy (n) : triết học
Statistics : thống kê

1
6-a 1-b 7-c 3-d 4-e 5-f 2-g                         10pt
2
1-astronomer
2-psychology
3-linguistics
4-economists
5-geology
6-sociology
7-archaeologits

3
V                     N A
Claim             claim


4 adventure
accompany (v): đi cùng, hộ tống
Encounter (v): gặp ,gặp gỡ
Overcome (overcomes, overcoming,
overcame) (V): vượt qua
reschedule (v): thay đổi lịch
seek (V) tìm kiếm
venture (v) : mạo hiểm
challenge(n) : thách thức,
destination (n) điểm đến
itinerary (n) hành trình
journey (n) chặng đường , quộc hành trình
dreary (adj) : ảm đạm
describe : mô tả
intense (adj) : mãnh liệt, kịch liệt ,dữ dội
pivotal (adj) : quan trọng
profound (adj) : sâu, uyên thâm
valuable (adj) : quý báu ,quý giá                                  5 gadgets
Angle (n): góc
Circumference (n) : chu vi
Diameter (n) đường kính
Height (n) cao
Length (n) chiều dài
Radius (n) bán kính
Volume (n) khối lượng,quyển sách
Width (n) chiều rộng
Adjust (v)...

Show More


Citations

MLA Citation

"00008". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/00008-687227.html>

APA Citation

00008. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/00008-687227.html