Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

0123456789 Essay

  • Submitted by: minhthanh304
  • on October 23, 2012
  • Category: Arts and Music
  • Length: 328 words

Open Document

Below is an essay on "0123456789" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

KẾT QUẢ VÒNG LOẠI CUỘC THI HÁT K-POP QUỐC TẾ NĂM 2012 TẠI VIỆT NAM

|                                                                                                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |


| | | | | | | | | | | | | | |STT |Họ và tên |Bài hát dự thi |Giới tính |Khu vực |SBD | | | | | | | |1 |Group: Vũ Nhật Tuấn
& 2 Dancers |Tonight
(Big bang) |M |HCM |61 | | | | | | | |2 |Đỗ Thị Thùy |Omona
(Wonder Girls) |F |HCM |36 | | | | | | | |3 |Hồ Thị Bích Hạnh |Lonely
(2NE1) |F |HCM |46 | | | | | | | |4 |Nhóm f]o[ |We were in love (Tara&Davichi) |Group |HCM |57 | | | | | | | |5 |Lê Chân |It has to be you
(Yesung) |M |HCM |48 | | | | | | | |6 |Hoàng Hà Lan Thanh |Mia
(IU) |F |HCM |38 | | | | | | | |7 |Trần Thị Mộng Thường |Bad guy |F |HCM |20 | | | | | | | |8 |2SuB |On rainy days
(Beast) |Group |Đà Nẵng |13 | | | | | | | |9 |Group: The Twins
Phan Khánh Hà
Trần Thị Đào |Cry cry
(T-ara) |Group |Hà Nội |51 | | | | | | | |10 |Trần Diệu Linh |Midoyo
(DBSK) |F |Hà Nội |42 | | | | | | | |11 |Nguyễn Hạnh Trang |떨림
(Eye to Eye) |F |Hà Nội |16 | | | | | | | |12 |W.H.A.D band |My my
(A Pink) |Group |Hà Nội |3 | | | | | | | |13 |Nguyễn Thanh Huyền |A goose's dream
(Insooni) |F |Hà Nội |57 | | | | | | | |14 |Ngô Sỹ Tuấn |Forever
(Ahn JaeWook) |M |Hà Nội |50 | | | | | | | |15 |Shinki Team :

1.Lê Nhật Anh

2.Nguyễn Thùy Ly
3.Nguyễn Anh Phương

4.Lê Phương Dung

5.Nguyễn Thu Thảo |Mirotic
(DBSK) |Group |Hà Nội |69 | | | | | | | |16 |Hoàng Thu Thủy |Don't forget
(Beak Jiyoung) |F |Hà Nội |56 | | | | | | | |17 |Nguyễn Hà Mi |Cry cry
(T-ara) |F |Hà Nội |13 | | | | | | | |18...

Show More


  • Submitted by: minhthanh304
  • on October 23, 2012
  • Category: Arts and Music
  • Length: 328 words
  • Views: 238
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"0123456789". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/0123456789-332850.html>

APA Citation

0123456789. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/0123456789-332850.html