Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

1 Malaysia Essay

  • Submitted by: mohdnoordanial
  • on December 5, 2011
  • Category: History
  • Length: 3,127 words

Open Document

Below is an essay on "1 Malaysia" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

1 MALAYSIA

“1Malaysia adalah satu gagasan
bagi memupuk perpaduan di
kalangan rakyat Malaysia yang
berbilang kaum, berteraskan
beberapa nilai-nilai penting
yang seharusnya menjadi
amalan setiap rakyat Malaysia.

- Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Hj Abd Razak -
Perdana Menteri Malaysia

PENDAHULUAN

PENGENALAN

Rakyat Malaysia  terdiri daripada pelbagai kaum dan agama perlu menganggap diri mereka sebagai bangsa Malaysia yang berfikir dan bertindak ke arah mencapai satu matlamat. Sejajar dengan ini, perpaduan yang sedia terjalin antara kaum di negara ini perlu diperkukuhkan lagi bagi mewujudkan suasana negara yang lebih aman, maju, selamat dan makmur.

Konsep 1 Malaysia yang diperkenalkan oleh YAB Dato Sri Mohd  Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri, adalah langkah yang  bertepatan dengan suasana dan cita rasa rakyat.  Konsep ini selari dengan apa yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara.

1 Malaysia membawa aspirasi untuk memperbaiki hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan yang lebih erat.  Perkara asas yang perlu diwujudkan dalam semangat perpaduan adalah perasaan hormat menghormati, keikhlasan dan sikap saling mempercayai antara kaum. ‘1 Malaysia’ juga akan mewujudkan sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan keutamaan rakyat sebagai mana slogan YAB Perdana Menteri iaitu ‘Rakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan’. 1 Malaysia’ memerlukan kepimpinan dan rakyat yang berintegriti tinggi.  Sifat jujur, berkebolehan, bercakap benar, telus, ikhlas dan amanah amat penting untuk melaksanakan tanggungjawab kepada negara. 

1 Malaysia juga memerlukan pemimpin yang mesra rakyat dan  sanggup berkorban masa, tenaga dan kewangan serta mengetepikan kepentingan peribadi demi negara Malaysia.   Pemimpin yang bekerja dengan penuh dedikasi dan hati yang ikhlas akan mendapat sokongan dan dihormati oleh semua lapisan masyarakat. Semua kaum perlu mengutamakan kesetiaan dan...

Show More


Citations

MLA Citation

"1 Malaysia". Anti Essays. 15 Dec. 2018

<http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/1-Malaysia-139577.html>

APA Citation

1 Malaysia. Anti Essays. Retrieved December 15, 2018, from the World Wide Web: http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/1-Malaysia-139577.html