Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Alag Og Ahrif Ess Essay

  • Submitted by: eva35
  • on December 3, 2008
  • Category: Social Issues
  • Length: 1,823 words

Open Document

Below is an essay on "Alag Og Ahrif Ess" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Í þessari ritgerð verður fjallað um hvað álag (streita) er og hvaða skaðlegu áhrif það getur haft á geðheilsu einstaklinga. Einnig verða tilteknir þættir tengdir persónu og aðstæðum einstaklinga sem geta haft áhrif á umfang og áhrif álagsins
Hvað er streita?
Í bók Cockerhams ( 2006) er streita (álag) lauslega skilgreind þannig: Streita getur verið skilgreind sem aukin   hugafarsleg eða líkamleg viðbrögð við áreiti sem veldur ótta eða kvíða hjá einstaklingi. Streitustig geta verið á bilinu væg upp í alvarleg.
Að vera stressaður hefur nokkuð breiða skýrskotun í huga almennings og jafnvel innan heibrigiðistéttanna sjálfra. Oft er gripið til þess ráðs að kenna óskilgreindri streitu um þegar ekki er víst hvað hrjáir einstaklinga beint og almenningur virðist stundum halda að órofið streituástand sé eðlilegt upp að visu marki (Wheaton, 1999). Í raun hefur streita verið rannsökuð og skilgreind mun nánar   eftir umfangi, aðstæðum og eðli álags.
Álag getur haft þrennskonar skýrskotun, í fyrsta lagi er hægt að líta til streituvalda (stressors) í umhverfinu þá með tilliti til félagslegra eða náttúrulegra þátta, (macro) eða svokallaðir ytri þættir . Í öðru lagi er horft til upplifunar einstaklinga á aðstæðum (micro) eða innri þættir, dæmi um það væru tveir aðilar í sömu aðstæðum   sem upplifa og vinna úr þeim á mismunandi hátt. Í þriðja stað eru skoðaðir lífeðlislegar svaranir fólks við álagi, þá bæði skammtíma áhrif svo sem   losun hormóna í blóðrás, tíðni hjartsláttar og svitamyndun. Sem og langtíma áhrif eins og hækkaður blóðþrýstingur eða vöðvabólga.
Streita er talin birtast þegar einstaklingar horfast í augu við aðstæður   þar sem þeirra venjubundnu hegðunarmynstur eru ónóg til úrlausnar og afleiðingar þess að aðlagst illa verða alvarlegar. (Cockerham, 2006).

Persónu og aðstæðutengdir þættir
Aðstæður sem valda álagi geta verið margvíslegar og geta álagsvaldar sem leiða til geðrænna vandamála átt uppruna sinn bæði nær og fjær einstaklingnum. Ef byrjað er á breiðum...

Show More


Citations

MLA Citation

"Alag Og Ahrif Ess". Anti Essays. 17 Dec. 2018

<http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Alag-Og-Ahrif-Ess-24750.html>

APA Citation

Alag Og Ahrif Ess. Anti Essays. Retrieved December 17, 2018, from the World Wide Web: http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Alag-Og-Ahrif-Ess-24750.html