Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Commerciële Psychologie Tv-Reclame Essay

  • Submitted by: Marthe
  • on December 6, 2011
  • Category: Psychology
  • Length: 965 words

Open Document

Below is an essay on "Commerciële Psychologie Tv-Reclame" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Opdracht TV-reclame
Commerciële psychologie
Marthe Peeters
1MKA/1M
Academiejaar: 2011 - 2012
Academiejaar: 2011 - 2012

-------------------------------------------------
Inhoudsopgave

Voorwoord - 3 -
Bespreking Commercials - 4 -
Commercial 1 - 4 -
Commercial 2 - 4 -
Bronvermelding - 6 -

-------------------------------------------------
Voorwoord

De opdracht bestaat er in twee TV- commercials te bespreken aan de hand van de gegeven leerstof, meer concreet,   het onderdeel ‘Motivatie, middelen en opportuniteit’.
Vooreerst   wil ik graag wijzen op het belang van deze drie factoren en deze ook iets verder toelichten.

Het gedrag van de consument wordt in grote mate bepaald door de inspanning die hij moet leveren bij het nemen van bepaalde keuzes.   Die inspanning wordt dan weer bepaald door de drie voornoemde factoren, met name zijn motivatie, de middelen en de opportuniteit.

Maar wat houden deze factoren nu juist in?
  * Motivatie: deze factor is de mate waarin een consument bereid is ‘moeite’ te doen voor zijn keuze. Als hij sterk gemotiveerd is, zal hij extra aandachtig zijn, veel research doen en veel tijd besteden aan het maken van deze keuze. Hij zal er dus alles aan doen om zijn doel te bereiken. Is hij echter niet tot zeer weinig gemotiveerd dan zal hij snel beslissingen maken omdat het vooropgestelde doel van geen groot belang is voor de consument.
Tenslotte is het ook belangrijk om te onthouden dat een consument pas gemotiveerd geraakt wanneer de boodschap voor hem persoonlijke relevant lijkt te zijn. Een boodschap is echter pas persoonlijk relevant als hij overeenstemt met de doelen, behoeftes, waarden en het zelfbeeld van de consument.

  * Middelen: het uiteindelijke doel van een gemotiveerde consument is uiteraard tot actie overgaan, om te voldoen aan zijn behoeftes. Hij kan echter niet overgaan tot actie als hij niet over de juiste middelen beschikt. Dit kan gaan van het beschikken over een opleiding   en de...

Show More


Citations

MLA Citation

"Commerciële Psychologie Tv-Reclame". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Commerciele-Psychologie-Tv-Reclame-140180.html>

APA Citation

Commerciële Psychologie Tv-Reclame. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Commerciele-Psychologie-Tv-Reclame-140180.html