Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Food Drying Essay

Open Document

Below is an essay on "Food Drying" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

نگهداری مواد غذایی به روش خشک کردن

خشک کردن یکی از قدیمی ترین روش های حفظ و نگهداری مواد غذایی می باشد که انواع آن عبارتند از:

- خشک کردن طبیعی ( Dehydration ) که با استفاده از عوامل موجود در طبیعت، نظیر انرژی خورشیدی صورت می پذیرد.

- خشک کردن مصنوعی (Drying) که در صورت نامساعد بودن شرایط طبیعی جهت خشک کردن می توان از دستگاه های خاص برای کاهش فعالیت آبی ( Water Activity ) استفاده کرد.

از معایب روش خشک کردن طبیعی این است که فضای زیادی را اشغال می نماید ( 20 برابر بیشتر از روش مصنوعی). دیگر اینکه در خشک کردن طبیعی، معمولاً رطوبت ماده تا کمتر از 15% کاهش نمی یابد و برای حفاظت برخی اقلام مناسب نیست و بالاخره از نظر بهداشتی نیز در روش طبیعی ماده تحت اثر عوامل آلوده کننده موجود در محیط قرار می گیرد. البته روش مصنوعی پر هزینه تر از روش طبیعی است اما کیفیت بهتر محصول تولید شده در این روش می تواند در موارد زیادی این افزایش هزینه را جبران کند و اساساً در مورد میوه جات بازده بیشتری دارد زیرا در شرایط طبیعی به دلیل انجام عمل تخمیر مقداری از قند موجود در میوه از دست میرود. البته رنگ میوه جاتی که به روش طبیعی خشک می شوند بهتر از روش مصنوعی می باشد.مزایای مواد غذایی خشک شده

حفاظت ماده غذایی دلیل اصلی خشک کردن آن محسوب می شود. اما تنها دلیل برای انجام عمل خشک کردن نمی باشد. کاهش وزن و حجم نیز از دلایل درخور توجه می باشند. ماده غذایی در حالت خشک شده به فضای کمتر برای حمل و نقل و مقدار کمتری از مواد لازم جهت بسته بندی نیاز دارد و دلیل دیگر سهولت استفاده از مواد غذایی خشک است.خشک کردن و فعالیت آبی

اثر حفاظتی خشک کردن بر مواد غذایی اساساً ناشی از کاهش فعالیت آبی در آن می باشد.

بطور کلی وجود آب در یک ماده غذایی عامل اصلی برای رشد و نمو و فعالیت میکروب ها و مواد شیمیایی است. در واقع میزان فعالیت آبی در یک ماده غذایی نشاندهنده موجودیت یا در دسترس بودن آب برای انجام واکنش های نامطلوب و زمینه ساز در آن ماده می باشد.

وقتی یک ماده غذایی در محیطی با یک رطوبت خاص قرار می گیرد، بر حسب میزان رطوبت و ویژگی های اجزاء تشکیل دهنده خود ممکن است با محیط تبادل رطوبت کند تا به یک حالت تعادل با رطوبت برسد.یعنی دیگر از محیط رطوبت جذب نکند و یا رطوبت خود را به محیط...

Show More


Citations

MLA Citation

"Food Drying". Anti Essays. 18 Dec. 2018

<http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Food-Drying-140516.html>

APA Citation

Food Drying. Anti Essays. Retrieved December 18, 2018, from the World Wide Web: http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Food-Drying-140516.html