Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Hallo Essay

  • Submitted by: andonova
  • on February 27, 2011
  • Category: History
  • Length: 627 words

Open Document

Below is an essay on "Hallo" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Ret fejlene I følgende sætninger, og forklar på dansk dine rettelser. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi. Der er kun én fejl i hver sætning. Skriv den korrekte sætning på linjen nedenunder.
1. The friends accused him to be a coward.
The friends accused him of being a coward. Accused efterfølges af præpositionen of og et verbum i –ing form (præp. + -ing)

2. There is no doubt about that this new technology is going to be used.
There is no doubt that this new technology is going to be used. På engelsk eksisterer disse konstruktioner ikke; en præposition kan ikke efterfølges af en that-sætning eller en infinitiv. En løsning er at undlade præpositionen.

3. Research shows that big babys have big grandmothers even though their own mothers may be small.
Research shows that big babies have big grandmothers even though their own mothers may be small. Efter konsonant+y forsvinder y og endelsen bliver –ies.  

4. The house had been builded at a time when money was scarce and building materials were very expensive.
The house had been built at a time when money was scarce and building materials were very expensive. Build er et uregelmæssigt verbum som følger mønsteret, -d, -t, -t (build, built, built)

5. She felt that there wasn’t anything in the whole world that she didn’t could do.
She felt that there wasn’t anything in the whole world that she couldn’t do. Det der er karakteristisk for modalverberne er, at de ikke omskrives med do, de ikke tilføjer –s i 3. person ental, de ikke forbindes med infinitiv uden to og at de kun findes i de ovennævnte præsens og imperfektum former.

6. The steaks smell well, and we´re really looking forward to a sumptuous meal.
The steaks smell good, and we´re really looking forward to a sumptuous meal. Til adjektivet good svarer adverbiet well. Dog bruges good ved sanseverber og ikke well.

7. The headmaster came down very hardly on the pupil for breaking school discipline.
The headmaster came down hard...

Show More


Citations

MLA Citation

"Hallo". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Hallo-74445.html>

APA Citation

Hallo. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Hallo-74445.html