Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Irving Fisher Essay

Open Document

Below is an essay on "Irving Fisher" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Irving Fisher urodził się w USA w stanie   w Nowym Jorku 27 lutego 1867r. W 1981r otrzymał stopień doktora z matematyki na Uniwersytecie w Yale, gdzie od 1982r został wykładowcą na 3 lata.   W 1985r Fisher dołączył do faculty of political economy, gdzie wykładał jako profesor do 1935r. Zmarł 29 kwietnia 1947r w Nowym Jorku.
Irving Fisher był bardzo znanym amerykańskim ekonomistą, który zajmował się ilościową teorią pieniądza jak również teorią produkcji i analiza kryzysów nadmiernego zadłużenia państwa. Według jego teorii ceny zmieniają się wraz z ilością pieniądza, który znajduje się w obiegu. W swojej teorii uwzględnił także szybkość obiegu pieniądza oraz liczbę transakcji, w których ten pieniądz uczestniczył. Zależność teorii przedstawił w równaniu :
MV + M’V’ = PT     , gdzie :
M – zasób pieniądza gotówkowego
V – szybkość obiegu transakcyjnego pieniądza gotówkowego
M’ – zasób pieniądza bezgotówkowego
V’ – szybkość obiegu transakcyjnego pieniądza bezgotówkowego
P – ogólny poziom cen
T – liczba transakcji, która określa poziom aktywności gospodarczej
Teoria Irvinga Fishera jest teorią statyczną, ponieważ analizuje obieg pieniężny w pewnej przestrzeni czasowej, ale zapomina uwzględnić wzajemnych wpływów między wielkościami w równaniu w procesie czasu. Jego teoria pokazuje sposób myślenia swojego twórcy, mianowicie uważał on że pieniądz jest stały a jego niestabilność ma swoje podłoże w zmiennych ilościach pieniądza czyli w podaży pieniądza. Obawiał się on deflacji, czyli spadek cen, który daje możliwość za tę samą ilość pieniędzy nabyć wiekszą ilość np jakiegos towaru, uslugi ect. Jego obawy wynikały z konsekwencji deflacji,   gdyż nadmierna podaż rodzi inflacje co jest niebezpieczne dla gospodarki, ponieważ zagraża jej prawidłowemu funkcjonowaniu.
W latach późniejszych przedstawił udoskonalona formę tzw. ilościowej
teorii pieniądza, pokazującą, iż ilość pieniądza w obiegu (M) pomnożona przez szybkość jego obiegu (U) równa się poziomowi wskaźnika...

Show More


Citations

MLA Citation

"Irving Fisher". Anti Essays. 16 Dec. 2018

<http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Irving-Fisher-73969.html>

APA Citation

Irving Fisher. Anti Essays. Retrieved December 16, 2018, from the World Wide Web: http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Irving-Fisher-73969.html