Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Marketing Essay

Open Document

Below is an essay on "Marketing" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Předmět: Bakalářský   seminář

Akademický rok   2011 - 2012

doc.Ing. Jaroslav Rašner, CSc.
í

Pokyny studentům   pro vyplnění dokumentu
„Podklad pro zadání bakalářské práce“Mapa stránekTextová verzeEnglish versionUTB
UK
KMZ
UNI
FTFaMEFMKFAIFHS
1.   Spusťte internet a zvolte webové stránky osobního portálu IS/STAG stag.utb.cz Edit Print

2.   V pravém horním   rohu   klikněte na „Přihlásit se“.   Do   řádku   ID vyplňte   své   novellovské
    jméno (např.   b_mrazek),   jako heslo   použijte   své   rodné   číslo. Pokud máte heslo změněno,
    zadejte své nové heslo.
    Klikněte na tlačítko „Přihlásit se“ ID a heslo je stejné jako u přihlášení do Novellu.

3.   Po přihlášení se objeví hlavní okno portálu, na liště zvolte „Studium“.
    Na podzáložce vlevo zvolte „Kvalifikační práce“.

4.   Zvolte text se zelenou šipkou „Vyplnit Podklady pro zadání bakalářské práce“.
    Samostatně nebo s vedoucím Vaší bakalářské práce vyplňte požadované položky.
    Po vyplnění klikněte na tlačítko „Uložit“. Tím se Váš zápis uloží do databáze.          

5.   Způsob vyplnění jednotlivých částí dokumentu
    Jednotlivé   části   textu   dokumentu   můžete   do   okamžiku   tisku   podle potřeby   aktualizovat
    (měnit), po provedené změně je nutné vždy text uložit, aby byla změna   uložena do databáze.

      Ve formuláři se vyplňují postupně   všechny   předepsané   údaje.

  - Jméno                     TUHÁČEK   Michal
  - Adresa                     Francouzská 222, Hodonín
  - Osobní číslo             L058744

  1. Název tématu česky:
  Xxxxxxxxxxxxyyyyyyyyyyyzzzzzzzz

  2. Název tématu anglicky:
  Aaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbccccccccccccc

  3. Vedoucí práce:
  Jméno vedoucího vybírejte ze seznamu, který je k dispozici po kliknutí na ▲.
  Příklad:   doc. Ing. Václav   Hybš, Ph.D. -   LUKA

  4.   Zásady pro vypracování:
    Níže   uvedený   text   zkopírujte   do   vyplňovaného   formuláře. Všechny   uvedené značky
    a závorky je nutno zachovat, neboť...

Show More


Citations

MLA Citation

"Marketing". Anti Essays. 9 Dec. 2018

<http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Marketing-139517.html>

APA Citation

Marketing. Anti Essays. Retrieved December 9, 2018, from the World Wide Web: http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Marketing-139517.html