Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

My Dream Job Essay

  • Submitted by: turbocalis
  • on December 6, 2011
  • Category: English
  • Length: 465 words

Open Document

Below is an essay on "My Dream Job" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Smaguma spēks- palīdz vai traucē mums dzīvot uz zemes

      Smaguma spēks ir Zemes pievilkšanās spēks, uz Zemes virsmas vai tās tiešā tuvumā, kas vērsts vertikāli uz Zemes centru. Spēks ir vienāds ar masas un brīvās krišanas paātrinājuma reizinājumu. Gravitācijas spēku, ar kuru zeme pievelk ķermeņus mēdz dēvēt par smaguma spēku. Neskatoties uz to, vai tas palīdz vai traucē, tas pastāv par spīti visam, un ķermeņi pagaidām nav iemācījušies pilnīgi to pārvarēt, tādēļ ar to ir jārēķinās. Tomēr cilvēki ir iemācījušies sadzīvot ar smaguma spēku un pat dažas lietas nebūtu iedomājamas bez tā.
      Smaguma spēks nepārprotami ir palīdzējis un palīdz Zemei un civilizācijai attīstīties. Tas liek visam plūst un kustēties mūsu pasaulē. Tieši smaguma spēks notur mūs pie zemes virsmas, notur visus apkārtējos priekšmetus. Ņemsim par piemēru kaut upes, kuras plūst tikai pateicoties smaguma spēkam, kas liek ūdenim plūst pa gultnes kritumu nevis pārplūst pāri un izraisīt ļaunumu. Smaguma spēks notur visu pie zemes, kaut vai automašīnas, cilvēka dzīve nav iedomājam bez tās, arī pateicoties smaguma spēkam, tās turās un droši pārvieto mūs pa zemes virsmu. Šī parādība ļauj cilvēkiem ražot enerģiju. Visa uz Zemes pastāvošā kustība ir saistīta ar smaguma spēku.
  Cilvēks ir iemācījies gravitācijas spēku izmantot savās interesēs. Tā, piemēram, tiek būvētas plūdmaiņu (paisuma un bēguma) elektrostacijas. Ir zināms, ka lielāko Zemes virsmas daļu (71%) aizņem okeāni un jūras, kur gravitācijas spēku ietekmē divas reizes diennaktī vidēji ik pēc 12h 25min notiek ūdens līmeņa paaugstināšanās un pazemināšanās. Okeāna krastos starp paisumu un bēgumu ūdens līmeņa maiņa var pārsniegt pat vairākus metrus. Plūdmaiņu enerģiju iespējams pārvērst elektriskajā enerģijā. Šādu elektrostaciju ūdenskrātuvi veido jūras līča vai upes ietekas priekšā uzceļot aizsprostu, kurā iebūvē aizvarus un hidroagregātus. Paisuma laikā ūdens no jūras caur hidroagregātiem ieplūst baseinā, bet bēguma laikā – no...

Show More


Citations

MLA Citation

"My Dream Job". Anti Essays. 17 Dec. 2018

<http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/My-Dream-Job-140430.html>

APA Citation

My Dream Job. Anti Essays. Retrieved December 17, 2018, from the World Wide Web: http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/My-Dream-Job-140430.html