Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Piracy As Cultural Benefit Essay

  • Submitted by: rnooijen
  • on December 5, 2011
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 440 words

Open Document

Below is an essay on "Piracy As Cultural Benefit" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Piraterij als culturele bijdrage Rudy Nooijen 738321 Universiteit van Tilburg: 2011 Academisch Nederlands Docent: J.M. van der Loo Inleiding omschrijving fenomeen en aankondiging van probleem(stelling) dat leidt in mijn tekst tot de indeling van het legaal downloaden en het illegaal downloaden. Hier geef ik mijn motivatie en de onderdelen die ik ga behandelen. Deze zullen leiden tot een mogelijk antwoord op de hoofdvraag en daarbij geef ik een conclusie. Mijn hoofdvraag is: Welke invloed heeft het illegaal downloaden van muziek op de verdiensten van artiesten? Ook baken ik mijn onderwerp af tot het auteursrecht van muzikanten en geef ik aan dat ik mijn paper beperk tot de gevolgen voor de gebruiker en voor de artiest omdat de wisselwerking tussen deze twee in mijn ogen bepalend is voor de muziekindustrie. Het auteursrecht korte uiteenzetting van de wetgeving met betrekking tot het openbaar maken van werken, het verveelvoudigen ervan en de voorwaarden die een auteur kan stellen wanneer er door een ander beschermd werk wordt geëxploiteerd of gebruikt. Het ontstaan en invloed van illegaal downloaden Het illegaal verveelvoudigen of kopiëren van auteursrechtelijke werken door de loop van de geschiedenis komt hier kort aan bod en hierbij probeer ik het verband tussen de technische ontwikkelingen en het kopiëren van muziek aan te tonen. Eveneens probeer ik de directe en indirecte gevolgen voor de platenmaatschappij en de artiesten te benoemen. Bij het laatst genoemde maak ik onderscheid tussen onbekende artiesten en bekende artiesten. De muziekindustrie en haar maatregelen Hier benoem ik de organisaties die de belangen van de platenmaatschappijen en artiesten behartigen en welke maatregelen ze nemen. Daarbij denk ik aan het legaal downloaden, nieuwe marketingstrategie en de technische beveiliging van muziekdragende media als cd's, dvd's en digitale muziekbestanden op het internet maar ook hoe deze organisaties namens de muziekindustrie gerechtelijk optreden tegen het...

Show More


Citations

MLA Citation

"Piracy As Cultural Benefit". Anti Essays. 15 Dec. 2018

<http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Piracy-As-Cultural-Benefit-139363.html>

APA Citation

Piracy As Cultural Benefit. Anti Essays. Retrieved December 15, 2018, from the World Wide Web: http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Piracy-As-Cultural-Benefit-139363.html