Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Poluarea Solului Essay

Open Document

Below is an essay on "Poluarea Solului" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Poluarea solului

Solul poate fi poluat :
-direct prin deversari de deşeuri pe terenuri   urbane sau rurale, sau din îngrăşăminte şi pesticide aruncate pe terenurile agricole ;
-indirect, prin depunerea agenţilor poluanti ejectaţi iniţial în atmosferă, apa ploilor contaminate cu agenti poluanţi "spălaţi" din atmosfera contaminată, transportul agenţilor poluanţi de către vânt de pe un loc pe altul, infiltrarea prin sol a apelor contaminate.
În ceea ce priveşte poluarea prin intermediul agenţilor poluanţi din atmosferă, se observă anumite particularităţi. Spre exemplu, ca regulă generală, solurile cele mai contaminate se vor afla in preajma surselor de poluare. Pe măsură, însă, ce înălţimea coşurilor de evacuare a gazelor contaminate creşte, contaminarea terenului din imediata apropiere a sursei de poluare va scădea ca nivel de contaminare dar regiunea contaminata se va extinde în suprafaţă.
Nivelul contaminării solului depinde şi de regimul ploilor.Acestea spală în general atmosfera de agenţii poluanţi şi îi depun pe sol, dar în acelaşi timp spală şi solul, ajutând la vehicularea agenţilor poluanţi spre emisari. Trebuie totuşi amintit că ploile favorizează şi contaminarea în adâncime a solului.
Într-o oarecare măsură poluarea solului depinde şi de vegetaţia care îl acoperă, precum şi de natura însaşi a solului. Lucrul acesta este foarte important pentru urmărirea persistenţei pesticidelor şi îngrăşămintelor artificiale pe terenurile agricole. Interesul econamic şi de protejare a mediului cere ca atât ingrăşămintele cât şi pesticidele să rămână cât mai bine fixate în sol. În realitate, o parte din ele este luată de vânt, alta este spălată de ploi, iar restul se descompune în timp, datorită oxidării în aer sau acţiunii enzimelor secretate de bacteriile din sol. În tabelul următor sunt prezentate unele date în legătură cu persistenţa în sol a unor insecticide comune.
Insecticidul Timpul pt. Dispariţia a 50% din doza admin. solului Timpul pt a se ajunge la...

Show More


Citations

MLA Citation

"Poluarea Solului". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Poluarea-Solului-139553.html>

APA Citation

Poluarea Solului. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Poluarea-Solului-139553.html