Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

What Is Prehistorical Essay

  • Submitted by: Demizon
  • on December 6, 2011
  • Category: History
  • Length: 1,217 words

Open Document

Below is an essay on "What Is Prehistorical" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

V-A charakteristika diódy a žiarovky

Úloha: Meranie V-A charakteristiky diódy a žiarovky.

Súpis prístrojov: Žiarovka 12V / 4W, Dióda KY 703F – UZ = 60V, IF= 0,7A
Zdroj jednosmerného prúdu BS 525, Reostat 12( / 1,8A

Miliampérmeter a Voltmeter
ML22     1000(/V

Schéma zapojenia:

Opis merania: Žiarovku alebo diódu zapojíme podľa schémy. Skontrolujeme zapojenie, na zdroji nastavíme minimálne napätie a na meracích prístrojoch predpokladaný maximálny prúd a napätie. Na výkonovom reostate nastavíme bežec asi do prvej štvrtiny. Zapneme zdroj a postupne zvyšujeme napätie a zapisujeme ich do tabuľky.

Tabuľka nameraných hodnôt:   Dióda

|I             |U             |poznámka                         |
|(mA(         |(V(           |                                 |
|             |               |                                 |
|0             |0,2           |                                 |
|0             |0,3           |                                 |
|0             |0,5           |                                 |
|0,2           |0,55           |                                 |
|2             |0,6           |                                 |
|6             |0,65           |                                 |
|18,2         |0,7           |                                 |
|57,3         |0,75           |                                 |
|97           |0,77           |                                 |
|300           |0,813         |                                 |
|700           |0,845         |                                 |

Tabuľka nameraných hodnôt:   Žiarovka

|Zvyšovanie napätia                                           |   |Znižovanie napätia                                       |
|I                   |U                   |poznámka             |   |I                 |U                 |poznámka             |
|(mA(                 |(V(                 |                     |   |(mA(             |(V(               |...

Show More


Citations

MLA Citation

"What Is Prehistorical". Anti Essays. 12 Dec. 2018

<http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/What-Is-Prehistorical-140351.html>

APA Citation

What Is Prehistorical. Anti Essays. Retrieved December 12, 2018, from the World Wide Web: http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/What-Is-Prehistorical-140351.html