Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Xxxwikutex Essay

  • Submitted by: xxxwikutex
  • on December 5, 2011
  • Category: Psychology
  • Length: 440 words

Open Document

Below is an essay on "Xxxwikutex" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

B.Sruoga - šakoto talento rašytojas. Knyga "Dievų miškas" - atsiminimai apie koncentracijos lagerį. Joje rašytojas kelia gilius klausimus : kodėl atsirado nežmoniška fašizmo ideologija, kodėl žmogus virsta žvėrimi.
      Knygą autorius parašo per keletą mėnesių, grįžęs iš Štuthofo koncentracijos stovyklos. 1945 metais. Griežtai laikydamasis tikrovės faktų, rašytojas pasiekė plačių meninių apibendrinimų, sukūrė įsimenančius ir giliai jaudinančius žmogaus ir žmogiškumo dramos fašistinėje sistemoje paveikslus.
        Pasakojimas "Dievų miške" suskirstytas į mažus skyrelius: informuojančius, apibendrinančius, portretinius. Pasakojimas ramus, bet aštrus ir smingantis. Pagrindiniu ginklu prieš nežmonišką lagerio tikrovę jis pasirenka juoką. Rašytojas nesistengia graudinti, nesileidžia į dūsavimus. Ironija, atsainumas, sarkastiškas pasakojimo būdas - tokį stilių knygai pasirenka B.Sruoga.
        Rašytojui labiausiai rūpi žmogus. Lageryje nėra nieko švento. Žmogus niekinamas, iš jo tyčiojamasi, jis žeminamas. Jis - darbo jėga, daiktas, kurį galima daužyti, trypti. Mirtis lageryje kasdieniška, purvina, netekusi paslapties. Miršta šimtai. Lagerio taisyklė - bet kokia kaina išlikti. Skųsk, mušk, niekink - toks būsi reikalingas viršininkams. Tik retkarčiais "dievų miške" išvysi žmogiškumo švystelėjimą - verkia esesininkė mergina, palydėjusi į mirtį koloną žydų tautybės moterų. Kuo rūstesni laikai, tuo tvirtesnis žmogus turi būti. Rašytojas nepalūžo šiame pragare.Jam padėjo žmonės, sugebėję atsilaikyti prieš aplinkos žvėriškumą.
Knygoje jis pasakoja, kaip jį globojęs kažkoks nematomas lenkų komitetas, kaip vieni lenkai gynę lietuvius nuo kitų lenkų - mušeikų, gelbėję nuo alkanos mirties. Mini jis ir vokiečius, kalinčius lageryje. Knygoje pabrėžiama visų tautų dorų žmonių vienybė, tarpusavio pagalba.
Ne iš karto "Dievų mišką" cenzoriai priėmė. Neatitiko jų mąstymo žodžiai, tonas. Juokas artimas ašarai, juokas kaip žmogaus dvasinė savigyna - toks B.Sruogos knygos stilius,...

Show More


  • Submitted by: xxxwikutex
  • on December 5, 2011
  • Category: Psychology
  • Length: 440 words
  • Views: 36
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Xxxwikutex". Anti Essays. 15 Dec. 2018

<http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Xxxwikutex-140120.html>

APA Citation

Xxxwikutex. Anti Essays. Retrieved December 15, 2018, from the World Wide Web: http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Xxxwikutex-140120.html